คำคม 1

 

“คุณจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าคุณไม่ลองต่อ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิของคุณ”

Powered by www.477internet.com