คำคม2

“จงตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้..ถึงแม้เราจะทำไม่ได้..แต่ขอให้เข้าใจว่า..เราจะได้บ้างในการทำ”

Powered by www.477internet.com