“จงตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้..ถึงแม้เราจะทำไม่ได้..แต่ขอให้เข้าใจว่า..เราจะได้บ้างในการทำ”