หลักสูตรแนะนำ

เราสร้าง "คุณ" ให้เป็น "มืออาชีพ"
Subscribe

คลิ๊ก! ที่วีดีโอ เพื่อชมรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง

พัฒนาแนวคิดด้านการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win ขจัดทุกเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง เพิ่มเทคนิคที่จะทำให้ผู้เข้าเรียนประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

เป็นการเจรจาต่อรองชั้นสูงตามแนวคิดที่ว่า เจรเจรต่อรองอย่างไรไม่ให้รู้ว่าเรากำลังเจรจาต่อรองคือสุดยอดนักเจรจาต่อรอง..ได้ให้ทุกสิ่งที่ต้องการ ถ้ารู้จัดการโน้มน้าวใจ

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ

จากประสบการณ์ของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการโทรทัศน์มากกว่า 15 ปี ทำให้ตกผลึกแนวทาง วิธีการที่จะใช้ในการนำเสนอ ทำให้ผู้นำเสนอมีความโดดเด่น และเป็นที่น่าสนใจ ในทุกมิติของการนำเสนอ

หลักสูตร ผู้นำ ผู้จัดการอัจฉริยะ

พัฒนาแนวทางในการบริหารคนในทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจหลักในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา ที่เกิดจากคนในทีมงานทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

บทความน่าอ่าน

Articles

  • ผู้จัดการอัจฉริยะ
  • การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win
  • เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง
  • จิตวิทยาวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ
  • การวางแผนกลยุทธ์

การออกแบบหลักสูตรอบรม

  • Part 1 – วิเคราะห์ความท้าทายขององค์กร
  • Part 2 – ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับ
  • Part 3 – จัดอบรม ตามแนวทาวที่ได้ออกแบบ
  • Part 4 – ติดตามผลการอบรม

Don’t Wait Any Longer. Start Forging Your Own Path Today!