drsurachai2

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

เมื่อผู้บริหารหรือผู้จัดการไม่ชอบเรียนรู้? โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วันนี่จัดการรายโทรทัศน์ รายการเส้นทางนักขายทางเนชั่น ช่วงเซลคลิ๊ก ได้พูดถึงความจริงของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการ เพราะปัจจุบันนั้นมีหลักสูตรผู้บริหารหรือหลักสูตรผู้จัดการดี ๆ มากมาย บางหลักสูตรออกแบบมาเพื่อผู้บริหารหรือผู้จัดการเท่านั้น แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารหรือผู้จัดการ ที่จะเข้าร่วมหรือพัฒนาตนเอง บางคนถึงกับปฏิเสธ ดดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจการทำงาน ทำให้การบริหารงานของผู้บริหารหรือผู้จัดการคนนั้นเป็นแบบใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้สึกมาบริหารจัดการองค์กร โดยหารู้ไม่ว่าปัจจุบันนั้นความซับซ้อนของการบริหารจัดการมากมาย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องหันมาใส่ใจกับความรู้ของตนเอง ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่ว่าผู้จัดการหรือผู้บริหารจะไม่มีความสามารถ แท้จริงมีความสามารถแต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าความรู้ความสามารรถของตนเองนั้นยังทันสมัยอยู่หรือไม่ ต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่

สำหรับสาเหตุที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารไม่ยอมที่จะพัฒนาตนเองนั้นมีหลายสาเหตุ แต่สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประการดังต่อไปนี้

1)      ความเชื่อมั่นในตนเองของผู้จัดการสูงมากเกินไป สูงจนกระทั่งคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถและที่ประสลความสำเร็จเช่นนี้ก็มาจากความสามารถของตนเองล้วน ๆ จริง ๆ ก็ไม่ปฏิเสธในความสามารถหรือความเก่งของผู้บริหารหรือผู้จัดการนั้น ๆ แต่จะเป็นอย่างไรว่า ถ้าต้องการผลลัพธ์ที่เร็วมากขึ้น ได้ปริมาณของผลลัพธ์ที่สูงขึ้นเรียกได้ว่าทะลุเป้าขององค์กรอย่างไม่ยากเย็น เป็นความรู้ความสามารถรอบตัว ในปัจจุบันพบว่าความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปจะกลายเป็นอันตรายที่ทำให้ตนเองและองค์กรล้าหลังอย่างน่าเสียดาย

2)      นิสัยส่วนตัวที่ไม่ขยัน ไม่ต้องการการพัฒนาไม่ชอบที่จะเรียนรู้ทั้ง ๆ ที่หลักสูตรผู้บริหารหรือหลักสูตรผู้จัดการนั้นจะดีเพียงใดก็ตาม ก็ไม่มีประโยชน์เพราะตนเองไม่ขยัน ไม่ต้องการการก้างหน้าในชีวิตอีกต่อไป เป็นเรื่องน่าเศร้าถ้าองค์กรมีผู้จัดการเช่นนี้จำนวนมาก

3)      การทำงานของผู้จัดการมานาน อาจจะรู้สึกล้า ไม่ชอบ เบื่อหน่าย จึงทำให้ตนเองนั้นไม่อยากที่จะพัฒนา การทำงานในตำแหน่งเดิม ๆ ของผู้จัดการจะทำให้บรรยากาศเบื่อหน่ายในการทำงาน

4)      กลัวเสียฟอร์ม เดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าไม่รู้  เป็นเรื่องที่ผู้จัดการหลายคนปฏิเสธการเรียนทั้ง ๆ ที่หลักสูตรผู้จัดการจะดีอย่างไร เพราะเลวว่าทีมงานจะหาว่าไม่รู้ ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะเวลาตอบผิด เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งผู้บริหารระดับสูงและตัวผู้จัดการเองต้องร่วมมือร่วมแรงกันที่จะเปลี่ยนแนวคิด เปิดมุมมองของตนเองและเปิดใจกว้างที่จะยอมรับการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการในการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย ทางแก้ไขที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการนั้นมีหลัก 4 ประการดังต่อไปนี้

1)      เปิดหลักสูตรผู้จัดการหรือหลักสูตรผู้บริหารให้เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มทำให้มีการแลกเปลี่ยนในระดับบริหารเดียวกัน มุมมองก็จะใกล้กัน ทำให้การเปิดรับที่จะเรียนรู้จะมีมากกว่า การให้เรียนรวมกับกลุ่มอื่น ๆ ทั้งที่ หลักสูตรอบรมนั้นเป็นหลักสูตร ทั่วไป ก็ตาม

2)      ส่งไปเรียนข้างนอกกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งก็เป็นข่าวดีที่แจจะบันนั้นหาหลักสูตรอบรมทำได้ง่ายมากกว่า คือมีหลักสูตรอบรมดี ๆ มากมายที่เปิดให้ผู้บริหารนั้นได้เรียนรู้ ซึ่งบางที่ก็มีการจัดหลักสูตรผู้บริหารหรือผลักสูตรผู้จัดการทำให้มีช่องทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การเรียนรวมกับผู้อื่นก็เป็นการดีที่ทำให้ได้มุมมองจากข้างนอกนำมาเปรียบเทียบกับมุมมองขององค์กรตนเองก็จะได้ดีไม่น้อย

3)      การสร้างดัชนีชี้วัดการพัฒนาตนเองของผู้บริหารและผู้จัดการ มีการสร้างดัชนีที่ระบุได้ชัดเจนว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องเรียนรู้คือเข้าอบรมในหลักสูตรของผู้บริหารหรือผู้จัดการจำนวนกี่วันต่อปี เช่น  4 วันบ้าง 6 วันบ้างทำให้ได้การเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะมีแรงกดดันบ้างแต่ก็ทำให้ผู้บริหารและผู้จัดการมีเวลาที่จะเพิ่มเติมความรู้ของตนเอง

4)      สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรโดยเฉพาะการเรียนรู้ของผู้บริหารหรือผู้จัดการ ทำให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการรู้สึกดีที่มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นการเรียนรู้คือใครเรียนอะไรมา เข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรอะไรมา ก็จะนำความรู้จากการเข้าอบรม สัมมนา มาแลกเปลี่ยนกันทำให้มีความภูมิใจสำหรับคนที่เข้าอบรมในหลักสูตรของผู้บริหารหรือหลักสูตรผู้จัดการก็จะทำให้เป็นวัฒนธรรมการพัฒนาเกิดขึ้นในองค์กรนั้น ๆ

การเรียนรู้หรือการพัฒนาของผู้บริหารหรือผู้จัดการ ไม่ใช่ว่าจะอบรม สัมมนาในหลักสูตรผู้บริหารหรือหลักสูตรผู้จัดการเพียงหนึ่งหรือสองหลักสูตรเป็นเพียงพอ กระบวนการพัฒนาต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และนำมาซึ่งความสำเร็จของตัวผู้บริหารคนนั้นด้วยแล..เอ้าสู้ สู้