คำคม 1

  “คุณจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าคุณไม่ลองต่อ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิของคุณ”