Surachai Kositbovornchai (E.Eng,MS(CEM),Ph.D)

โค้ช วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

เราสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ”

Business Coaching

กระบวนการในการพัฒนาโซลูชั่นเฉพาะแต่ละบุคคลที่จะทำให้คุณเป็นมืออาชีพ

World Class Solution

ค้นหา โซลูชั่นมาตรฐาน ระดับโลก ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมาย

ช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จ:Helping You Achieve Success 

“ปลดล็อค” ศักยภาพในตัวคุณ ทำให้คุณเป็นคนใหม่ 

ด้วยแนวทางที่จะทำให้คุณสามารถค้นพบตัวเอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ที่จะสร้างคุณให้มีแนวคิดในการทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นความสำเร็จให้ตนเองและให้องค์กรทำให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ทำอยู่ “Get It Done”

ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน

โซลูชั้นชั้นนำจากต่างประเทศ

Certified Trainer จากต่างประเทศ

ตอบโจทย์ทุกความท้าทายที่คุณมี

Goal Setting

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่จับต้องได้ เพื่อสร้างทิศทางในการทำงานของแต่ละคน

Coaching

กระบวนการโค้ชชิ่งเพื่อให้ทุกคนค้นหาศักยภาพของตนเองและนำออกมาใช้

Professional

กระบวนการพัฒนาจะทำให้ทุกคน เป็นมืออาชีพในการทำงาน

Solutions

ด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานจากต่างประเทศ จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงาน

โซลูชั่นทางธุรกิจคืออะไร?

กระบวนการที่ถูกกลั่นกรองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ปลดล็อค อุปสรรคต่าง ๆ ทำให้ตนเองและองค์กรประสบคงามสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

ทำไมต้องพัฒนาตนเอง?

กระแสการแข่งขันที่รุนแรง คนที่เข้มแข็งกว่า เก่งกว่าย่อมได้เปรียบ ที่จะทำให้ตนเองมีความก้าวหน้า

หลักสูตร การขาย

หลักสูตรการขาย เป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์และเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงศาสตร์แห่งการขายที่แท้จริง และสามารถที่จะนำไปเพิ่มโอกาสในการขาย แก้อุปสรรคความท้าทายต่าง ๆ และสามารถหปิดการขายเพิ่มยอดขายได้ในทุกสถานการณ์

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง

พัฒนาแนวคิดด้านการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win ขจัดทุกเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง เพิ่มเทคนิคที่จะทำให้ผู้เข้าเรียนประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

เป็นการเจรจาต่อรองชั้นสูงตามแนวคิดที่ว่า เจรเจรต่อรองอย่างไรไม่ให้รู้ว่าเรากำลังเจรจาต่อรองคือสุดยอดนักเจรจาต่อรอง..ได้ให้ทุกสิ่งที่ต้องการ ถ้ารู้จัดการโน้มน้าวใจ

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ

จากประสบการณ์ของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการโทรทัศน์มากกว่า 15 ปี ทำให้ตกผลึกแนวทาง วิธีการที่จะใช้ในการนำเสนอ ทำให้ผู้นำเสนอมีความโดดเด่น และเป็นที่น่าสนใจ ในทุกมิติของการนำเสนอ

หลักสูตร ผู้นำ ผู้จัดการอัจฉริยะ

พัฒนาแนวทางในการบริหารคนในทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจหลักในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา ที่เกิดจากคนในทีมงานทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

About Me

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาด้านการขายจาก University of San Francisco และ ด้านการเจรจาต่อรองชั้นสูงจาก Notre Dame University ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปเรียนเพื่อเป็นวิทยากร(Certified Trainer) ในหลักสูตร การบริหารจัดการ 
เป็นวิทยากรคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการ Certified ให้เป็นผู้สอนใน หลักสูตรการขายอับดับ 1 ของโลกคือ Miller Heiman Program: Strategic Selling, Conceptual Selling และ Large Account Management Program

ประสบการณ์ทำงาน เคยทำงานเป็นผู้บริหารบริษัทชั้นนำ ซึ่งเป็นบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์รายการ “เส้นทางนักขาย” 

มีผลงานหนังสือพกพา จำนวน 6 เล่มได้แก่ เหนือชั้นการบริหาร ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว, เล่ม 1 และเล่ม 2, ปลดล็อค 88 ความท้าทายของผู้นำ, 89 ยุทธวิธีเจรจาต่อรองต้องได้

 

คำนิยม

หลักสูตร The super manager ทำให้รู้สึกว่าได้มาต่อเติมจิ๊กซอว์ที่ขาดหาย หรือลืมไปแล้ว ให้กลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ได้จากเพื่อนๆในคลาสที่มีความคล้าย และหลากหลาย รวมไปถึง อ. ดร.สุรชัย สอนได้ตรงประเด็น และเห็นภาพสุดๆ

เรียน Miller Heiman : Strategic Selling สนุกมาก อาจารย์เป็นกันเอง สอนให้เข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง recommended course ค่ะ

Negotiation strategies for Win Win เล่นจริง ได้จริง เรียนสนุกมาก อาจารย์กระแทกจุดอ่อนตลอด หวังว่า ดีลครั้งหน้าจะชนะกะเขาสักที

เรียนฟรี!..กับหลักสูตรออนไลน์

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ตรงไหน

ฟังเพลงสร้างแรงบันดารใจ ประกอบกับ แนวทางในการพัฒนาตนเอง

10 คำพูดที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ

บางเรื่องที่ไม่ยาก แต่หลายคนมองข้าม ใช้คำง่าย ๆ แต่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดี

การบริหารจัดการคนที่ยาก

หนีได้หรือไม่ มาค้นหาวิธีการบริหารจัดการคนที่ยากให้มาเป็นพวกเรา ทำให้เขายินดีที่จะช่วยเหลือเรา

หนังสือแนะนำ

ผู้นำกับแนวทางการบริหารคน

หนังสือที่จะช่วยให้แนวทางในการบริหารคน บริหารทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิค กลยุทธ์ที่จำเป็นในการเจรจาต่อรอง

หนังสือที่จะให้เทคนิคในการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์เป็นปบบ Win-Win

ที่ปรึกษาการขาย

หนังสือที่จะพูดถึงมุมมอง การซื้อของลูกค้า และมุมมองการขาย และถ้าใครก็ตามเข้าใจหลักวิธีเช่นนี้จะทำให้ปิดการขายได้ในทุกกรณี

Find Your Balance. Set Your Goals. Take A Challenge. Reward Yourself.

ปรึกษาฟรี! : ปรึกษาปัญหาธุรกิจ ปัญหาด้านการบริหาร ปัญหาด้านการขาย การเจรจาต่อรอง และจิตวิทยาในการบริหาร การโน้มน้าวใจ

องค์ประกอบในการตัดสินใจเพื่อที่จะแก้ปัญหาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การพูดคุยเพื่อค้นหาแนวทางในการแ้ปัญหาร่วมกัน เป็นความจำเป็นเพื่อกำหนดเครื่องมือมวิธีการที่เฉพาะเจาะจง ใหมีความเหมาะสมในแต่ละงาน ๆ ไป 

การนัดหมายเพื่อเข้าปรึกษาหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา ต้องจัดทำอย่างเร่งด่วน 
สามารถที่จะนัดหมาย เพื่อเข้าหารือ ปรึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Don’t Wait Any Longer. Start Forging Your Own Path Today!