หลักสูตร การสร้างทีมงาน

หลักสูตร การสร้างทีมงาน หลักสูตร  การสร้างทีมงาน                                                                                                  Work Rally Team Building : Professional Organization Development  หลักการและเหตุผล คำ ว่า “องค์กร”...

หลักสูตร เทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและ การสื่อสาร

หลักสูตร เทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและ การสื่อสาร หลักสูตร เทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและ การสื่อสาร                                                                                                                    Effective Teamwork and...

หลักสูตร เทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ     หลักสูตร เทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ “Effective Communication” หลักการและเหตุผลของหลักสูตร การสื่อสาร Communication หลักสูตร “ การสื่อสาร ” เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงาน...

หลักสูตร เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก เราทำได้

เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้”Effective Positive Thinking “CAN DO” in Workplace   หลักสูตร เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก เราทำได้  (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace)   เป็นเรื่องจริงที่ว่า การกระทำเป็นผลของความคิด...

หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ

เทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ Holistic & Systematic Thinking in Practice หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ (Holistic & Systematic Thinking in Practice)   “เพราะ “การคิด”...